Szkolenie Operatorów

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania uprawnień wymaganych podczas pracy  urządzeniami transportu bliskiego

Szkolenia w Brzesku i Bochni

oraz indywidulane w firmach

Wózki jezdniowe

Mechaniczny napęd

Żurawie

Przewoźne i przenośne

Suwnice

Wciagarki i wyciagarki

Podesty

Ruchome, przejezdne

Rodzaje uprawnień

 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 •  Żurawie przewoźne i przenośne

 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • Podesty ruchome przejezdne

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • brak przeciwwskazań do obsługi urządzeń technicznych

  Zakres szkolenia:

  • część teoretyczna i praktyczna
  • pełny pakiet materiałów szkoleniowych
  • koszt egzaminu

Przekażemy ci wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą zdać z wynikiem pozytywnym egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego

Aby dobrze przygotować kursanta do przyszłego zawodu przekażemy ci wiedzę

teoretyczną i praktyczną związaną z danym urządzeniem :

 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie obsługi urządzeń.
 • Rodzaje urządzeń transportu bliskiego objęte zakresem uprawnienia.
 • Udźwig (charakterystyka udźwigu).
 • Pojęcie stateczności urządzenia.
 • Budowa urządzeń.
 • Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.
 • Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.
 • Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.
 • Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.
 • Współpraca z hakowymi i sygnalistami.
 • Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, transport ładunku przez otwory w stropach, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych i głębokich wykopów.
 • Zasady bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych zasilanych gazem (LPG).
 • Warunki bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń.

    ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ !

    (+48) 571 480 103

    Galeria

    KONTAKT

    KARTEST Piotr Kargul

    b

    NIP 8681785991 / REGON 852693489

    48 571 480 103

    biuro@kartest.pl